Frequently Asked Questions

Het netwerk waar Zakelijk Glas gebruik van maakt is inderdaad een “geshared” netwerk in die zin dat meerdere klanten de onderliggende infrastructuur en platformen gebruiken. Door “shaping en/ of policing technieken” van het aangeboden klant ethernetverkeer aan de ingress (input) zijde van het netwerk wordt prioriteit aan klant verkeer toegekend. Verkeer van een klant die kiest voor de entry variant zal daarom een lagere prioriteit krijgen, vergeleken met verkeer van een klant die kiest voor een premium variant.

Voor iedere dienst die een klant wenst wordt er een dedicated VPN gemaakt. De technieken die KPN hiervoor gebruikt garanderen dat klanten niet bewust of onbewust in elkaars netwerk kunnen inbreken.

Door pro-actief bandbreedtemanagement zorgt KPN dat er altijd voldoende bandbreedte beschikbaar is om te allen tijde ruimschoots aan de maximale bandbreedte garanties te kunnen voldoen. Overigens blijft de security en integriteit van de klant data daarbij uiteraard gegarandeerd.

Heel veilig, enerzijds door de logische scheiding tussen de specifieke klant VPN en die van andere klanten en anderzijds door beveiliging van de KPN op centrales en in de systemen. Daarmee is de integriteit en de vertrouwelijkheid voor de klant gewaarborgd.

U ontvangt bevestigingsbrief van de opdracht met de geplande opleverdata. Na acceptatie van de opdracht begint de operationele leverfase.

Levertijd voor Zakelijk Glas order is sterk afhankelijke van de situatie. Gestreefd wordt naar levering binnen 16 weken. Levertijd voor een change op een bestaande Zakelijk Glas aansluiting is vastgelegd in de dienstbeschrijving.

U kunt contact opnemen met IP Visie. Zij zullen met u de mogelijkheden bespreken en het order- en leverproces met u doornemen.

Zakelijk Glas heeft een beperkt aantal mogelijkheden in beschikbare bandbreedtes. Daarnaast kan een Zakelijk Glas Access niet redundant uitgevoerd worden. Indien u een hogere Access bandbreedte wenst dan 100Mbit/s of een redundante Access nodig heeft voor hogere beschikbaarheid, is het Corporate Internet portfolio een betere oplossing.

Het is altijd mogelijk om de dienst Zakelijk Internet te migreren naar Corporate Internet.

Sommige klanten wensen expliciet een beheerd (laag 3) routernetwerk af te nemen versus een Ethernet netwerk (laag 2). Redenen kunnen zijn: beleid, beheerskosten, TCO, kennis of middelen. Zakelijk Glas maakt gebruik van Ethernet VPN technieken en is een laag 2 dienst. Binnen KPN bestaan diverse mogelijkheden voor zowel een managed (KPN ONE) als een unmanaged IP-VPN (Epacity IP-VPN). Omdat IP netwerken een belangrijke hoeveelheid klant specifieke keuzes kent dient u hiervoor contact op te nemen met uw accountmanager van KPN of rechtstreeks met IP Visie.

Zakelijk Internet (ZI) kan niet gezien worden als de goedkope variant van Corporate Internet (CI). ZI kent aanzienlijk minder beschikbare internet bandbreedtes dan CI. Daarnaast zijn de SLA’s van CI uitgebreider dan die van ZI. Vooral klanten die voor hun business afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van Internet, zijn het beste uit met CI.

Zakelijk Internet is in de volgende varianten beschikbaar:

  • 10 Mbps symmetrisch 1:10
  • 20 Mbps symmetrisch 1:10
  • 30 Mbps symmetrisch 1:10
  • 50 Mbps symmetrisch 1:10
  • 100 Mbps symmetrisch 1:10

Dit is een typische vraag indien u met VoIP aan de slag wilt gaan. Delay op één Zakelijk Glas aansluiting is op zich niet gedefinieerd: het gaat om delay tussen twee locaties.
Deze delay is niet anders dan bij E-VPN en typisch

Dit is een identifier die u als klant zelf in uw eigen netwerk in heeft gesteld en waarmee de u in uw eigen domein de VLAN’s van elkaar kunt onderscheiden. Het is dus aan u als klant om deze te definiëren en aan KPN door te geven. Meer informatie over VLAN’s vindt u op: http://www.oit.ucsb.edu/committees/CNC-BEG/vlan_id.asp

KPN levert standaard een CPE met 8 elektrische poorten en 2 optische poorten.

Ja, dat is mogelijk. Er is altijd een hoofdcontractant nodig, die het contract afsluit voor de glasvezel access.

Meer informatie

Een projectleider van KPN zal contact opnemen met u over het aanleggen van de glasvezelverbinding. Na het aanbrengen van de glasvezelverbinding plaatst KPN een Ethernet switch (de CPE), dit samen is de Zakelijk Glas Access.

De CPE wordt opgeleverd in een 19” kast. De 19” kast maakt geen onderdeel uit van de levering van de Zakelijk Glas dienst. Apparatuur voor het leveren van Zakelijk Internet (hier wordt een router voor geplaatst) wordt aan de CPE gekoppeld. Indien u kiest voor een 19” kast, dan komt alle apparatuur (overzichtelijk en beschermd) in dezelfde kast. Na een functionele test wordt de Zakelijk Glas Access opgeleverd.

Bij Zakelijk Glas (en E-VPN ) wordt de term VPN gebruikt voor een virtuele verbinding tussen twee of meer locaties die voorzien zijn van een Zakelijk Glas (of E-VPN) Access. Een VPN is de logische verbinding tussen locaties en heeft de volgende kenmerken: Bandbreedte (Mbps) , Service klasse (Premium of Entry) en Bereik (Campus, City, Regionaal of nationaal).
Opgemerkt moet worden dat ook de term “VLAN” in dit zelfde verband vaak gebruikt wordt door klanten of andere partijen én dat een VLAN ook een term is die de klant in zijn eigen LAN netwerk gebruikt. De VPN’s zijn transparant voor VLAN’s. Zo is het mogelijk om meerdere VLAN’s te transporteren over een VPN.

Zakelijk Internet is een Internet Access vorm bedoeld voor onder andere de Zakelijk Glas klanten. De dienst is niet helemaal vergelijkbaar met Corporate Internet aanbod van KPN. De Service Level Agreement van Zakelijk Internet is standaard. Ook kent Zakelijk Internet aanzienlijk minder mogelijke bandbreedtes. Daarentegen kent Zakelijk Internet wel lagere tarieven. Zakelijk Internet kan alleen in Zakelijk Glas gebieden worden aangeboden.

Een Zakelijk Glas Access is de toegang die de klant krijgt tot het KPN (diensten) netwerk en bestaat uit een glasvezelaansluiting en een CPE (‘modem’). De poorten van de CPE vormen het koppelvlak van de Zakelijk Glas dienst naar de klant. Een Zakelijk Glas Access wordt altijd enkelvoudig gerealiseerd, er wordt een CPE geplaatst. Zakelijk Glas met een redundante glasvezel Access (of protected zoals bij E-VPN) is niet mogelijk. Klanten die in een Zakelijk Glas gebied gevestigd zijn maar toch nog hogere beschikbaarheid willen dan de enkelvoudige CPE, kunnen een E-VPN met protected Access afnemen.

Zakelijk Glas kent twee verschijningsvormen: Zakelijk Glas Bedrijventerreinen en Zakelijk Glas Stedelijk.

  • Zakelijk Glas Bedrijventerreinen bestaat standaard uit een snelle Zakelijk Internet aansluiting die over een Zakelijk Glas drager wordt geleverd.
  • Zakelijk Glas Stedelijk bestaat uit een Zakelijk Glas drager met een Ethernet interface en Zakelijk Internet.
  • Zakelijk Glas Bedrijventerrein is beschikbaar: KPN heeft op het bedrijventerrein waar u gevestigd bent proactief glasvezel uitgerold tot in de stoep voor uw locatie waardoor u kunt beschikken over een hoogwaardige 100Mbit/s Access tegen een voor veel ondernemingen interessant eenmalig en maandtarief inclusief Zakelijk Internet tegen een aantrekkelijk eenmalig en maandtarief.
  • Zakelijk Glas Stedelijk is beschikbaar: KPN heeft in het gebied waar u gevestigd bent proactief glasvezel uitgerold waardoor u kunt beschikken over een hoogwaardige 1Gbit/s Access. Bij de Access wordt onderscheid gemaakt in gebiedsclassificatie en afstanden tot het glasvezelnetwerk. De maandtarieven voor de Glasvezel Access vallen oplopend in gebiedsclassificatieprijs in CITY, TOWN of RURAL tarief. De opbouw van de eenmalige kosten voor een Zakelijk Glas Stedelijk Access liggen complexer aangezien er vaak over een aanzienlijke afstand een glasvezelbundel van uw locatie naar het glasvezelnetwerk aangelegd moet worden. Uw business partner of account manager van KPN kan u hier alles over vertellen en heeft toegang tot de nodige informatie om snel een duidelijk tarievenoverzicht te maken.

Op veel Zakelijk Glas Stedelijk Access locaties is Zakelijk Internet verkrijgbaar tegen het meest aantrekkelijke eenmalig en maandtarief. Is er geen Zakelijk Internet beschikbaar, dan kunt u altijd kiezen voor Corporate Internet, de meest hoogwaardige internetdienst van KPN.

Helaas. U dient te beschikken over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel om Zakelijk Glas van KPN te kunnen bestellen. Bent u een consument en bent u op zoek naar een consumenten glasvezelverbinding? Kijk dan op www.kpnglasvezel.nl. Hier vindt u alle informatie aangaande het consumentenaanbod van KPN.